ข้อความแสดงข้อผิดพลาด D3DERR_DEVICELOST ใน Dragonma Dogma Dark Arisen

หากในระหว่างเนื้อเรื่องของเกม Dogma Dark Arisen ของ Dragon มีกระบวนการที่เสร็จสมบูรณ์ในกรณีฉุกเฉินและ Windows รายงานข้อผิดพลาด D3DERR_DEVICELOST

  • ทำตามเส้นทาง C: / Users / NAME / AppData / Local / CAPCOM โดยที่ NAME เป็นชื่อของโปรไฟล์ Windows ของคุณ
  • ค้นหาไฟล์ ini และเปิดด้วยโปรแกรมแก้ไขข้อความ (เช่น Notepad)
  • ค้นหาพารามิเตอร์ VSYNC และเปลี่ยนค่าจาก ON เป็น OFF
  • บันทึกการเปลี่ยนแปลง

หลังจากขั้นตอนนี้ลองเริ่มเกมใหม่ ปัญหาควรได้รับการแก้ไข

บทความที่น่าสนใจ