ไม่สามารถเริ่ม Final Fantasy Type-0 HD ผ่าน Launcher

หาก Final Fantasy Type-0 HD ไม่สามารถเรียกใช้ผ่านตัวเรียกใช้งานได้แสดงว่าปัญหาน่าจะเกี่ยวข้องกับการตั้งค่าภูมิภาคหรือเป็นการตั้งค่าตัวแยกทศนิยม ในการเปลี่ยนเครื่องหมายการแยกให้ทำดังนี้:

  • เปิด "แผงควบคุม";
  • จากนั้นไปที่ส่วน "นาฬิกาภาษาและภูมิภาค"
  • ค้นหาส่วนย่อย "เปลี่ยนวันที่เวลาหรือรูปแบบตัวเลข"
  • คลิกที่“ การตั้งค่าขั้นสูง” และเปลี่ยนเครื่องหมายเป็นจุด (“.”) แทนเครื่องหมายจุลภาค (“, ”) หรือในทางกลับกัน

บทความที่น่าสนใจ